-34%

ke trung tai

1.000.000

Số mặt sàn: 03 sàn

Chiều cao: 2.0m

KT mặt sàn: 150x60cm

Tải trọng: 300kg/sàn